Bc. Pavla Vyhnánková

Diplomová práce

Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI

Elaboration of CSR report via GRI reporting framework
Anotace:
Předkládaná diplomová práce s názvem „Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI“ se zabývá problematikou reportování o společenské odpovědnosti firem (CSR). Úvodní kapitola je věnována představení konceptu společenské odpovědnosti, souvislostem vzniku a rozvoje tohoto konceptu a současné situaci. Následně je pozornost zaměřena na reportování o CSR aktivitách, včetně uvedení výhod a nevýhod …více
Abstract:
This thesis, entitled “Elaboration of CSR report via GRI reporting framework“, is focused on corporate social responsibility (CSR) reporting. The introductory chapter is dedicated to the presentation of the CSR concept, its formation and development and the current situation. Subsequently, the thesis focuses on CSR reporting, including its advantages and disadvantages. Development of non-financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta