Dominik Brus

Diplomová práce

Rehabilitační centrum – vytápění a větrání

The Rehabilitation Centre – The Heating and Ventilation
Anotace:
Brus, Dominik. Diplomová práce. Rehabilitační centrum - vytápění a větrání. Ostrava. 2019. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Katedra prostředí staveb a TZB.
Abstract:
Brus, Dominik. Diploma thesis. The Rehabilitation center - The heating and Ventilation. Ostrava. 2019. Bachelor thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil Engineering
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Vojtěch Myška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava