Bc. Marek Andrýsek

Bakalářská práce

Hacking jako evoluční krok ve vývoji interaktivních MIDI nástrojů

Hacking as an evolutionary step in the development of interactive MIDI instruments
Anotace:
Práce se zabývá problematikou hackingu a modifikování řídících kódů, které ovlivňují a mění funkce interaktivních MIDI nástrojů. Definičně je studie zakotvena v teorii Stevena Levyho (Hackers – Heroes of the Computer Revolution) a dále pracuje s pojmy MIDI, interaktivita a interaktivní MIDI nástroj. Práce chronologicky mapuje vývoj klíčových nástrojů, které tvoří přechod od MIDI programování k jejich …více
Abstract:
Thesis deals with the issues of hacking and modifying of control codes, which affects and changes features of the interactive MIDI instruments. Study is based on definitions by Steven Levy's theory (Hackers – Heroes of the Computer Revolution) and also works with terms MIDI, interactivity and interactive MIDI instrument. Text chronologically maps evolution of essential instruments which forms the transition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií