Petra ŠMÍDOVÁ

Bachelor's thesis

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan
Abstract:
The work focuses on nonverbal communication and its importance in the process of intercultural communication. There are many devices of nonverbal communication ? facial expressions, gestures, movements of the parts of the body, haptics, proxemics and postures. Each of these devices is culturally specific and that is the reason why nonverbal communication must be understood in a context of specific …more
Abstract:
Práce je zaměřena na neverbální komunikaci a její význam v interkulturní komunikaci. Existuje mnoho způsobů vyjádření neverbální komunikace - mimika, gesta, pohyby těla, haptika, proxemika a postoje. Každý z těchto způsobů je kulturně specifický, a to je důvod, proč je třeba neverbální komunikaci chápat v kontextu s určitým kulturním zázemím. Pro srovnání jsem si vybrala britskou a japonskou kulturu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2012
Accessible from:: 2. 1. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMÍDOVÁ, Petra. Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 01. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta