Petra ŠMÍDOVÁ

Bachelor's thesis

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan
Abstract:
The work focuses on nonverbal communication and its importance in the process of intercultural communication. There are many devices of nonverbal communication ? facial expressions, gestures, movements of the parts of the body, haptics, proxemics and postures. Each of these devices is culturally specific and that is the reason why nonverbal communication must be understood in a context of specific …viac
Abstract:
Práce je zaměřena na neverbální komunikaci a její význam v interkulturní komunikaci. Existuje mnoho způsobů vyjádření neverbální komunikace - mimika, gesta, pohyby těla, haptika, proxemika a postoje. Každý z těchto způsobů je kulturně specifický, a to je důvod, proč je třeba neverbální komunikaci chápat v kontextu s určitým kulturním zázemím. Pro srovnání jsem si vybrala britskou a japonskou kulturu …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012
Zverejniť od: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Petra. Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 01. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta