Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.

Disertační práce

Impulsivity profile and rTMS treatment of impulsivity in patients with borderline personality disorder

Impulsivity profile and rTMS treatment of impulsivity in patients with borderline personality disorder
Anotace:
Úvod Výrazná impulzivita je jedním z klíčových symptomů hraniční poruchy osobnosti (borderline personality disorder, BPD). Impulzivita se u těchto pacientů projevuje různými typy (sebe)destruktivního chování jako je sebepoškozování a sebevražedné pokusy. Přesto dnes chybí cílená léčba impulzivity. Impulzivita je heterogenní koncept zahrnující několik odlišných podtypů, které jsou zřídka zkoumány společně …více
Abstract:
Background Marked impulsivity is one of the core symptoms of borderline personality disorder (BPD). Impulsivity in BPD patients manifests itself in a range of dangerous and (self-)destructive behaviors such as self-mutilation and suicidal behavior. However, there is a lack of specialized treatment. Impulsivity is a heterogeneous concept including several different subtypes which are rarely examined …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 4. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., Prof. Dr. Christian Schmahl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie

Práce na příbuzné téma