Theses 

Vytvoření výukových materiálů z oblasti geodézie a GNSS – Bc. Daniel Češek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Bc. Daniel Češek

Bakalářská práce

Vytvoření výukových materiálů z oblasti geodézie a GNSS

Creation of Geodesy and GNSS learnings materials for geographical education

Anotace: Autor: Daniel Češek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Geografický ústav Název práce: Vytvoření výukových materiálů z oblasti geodézie a GNSS Studijní program: Geografie a kartografie Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika Vedoucí práce: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D Akademický rok: 2017/2018 Počet stran: 53 + 0 Tato práce si klade za cíl vytvořit výukové materiály pro výuku v oblasti geodézie a GNSS. Dále se práce zaměřuje na princip e-learningu, jeho současné formy a jeho dostupnost. V práci jsou také popsány současné materiály pro výuku geografických oborů a jejich případné nedostatky.

Abstract: Author Daniel Češek Faculty of Science, Masaryk University Department of geography Title of Thesis: Creation of Geodesy and GNSS learnings materials for geographical education Degree programme: Geography and Kartograpy Field of Study: Geographical Cartography and Geoinformatics Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D Academic Year: 2017/2018 Number of Pages: 53 + 0 Primary aim of this thesis is to create geodesy and GNSS learnings materials for geographical education. Furthermore, the thesis focuses on the principle of e-learning, its current form and its availability. The paper also describes current materials for geographic fields and their possible shortcomings.

Klíčová slova: Výukové materiály, E-learning, Geodézie, Geografie, interaktivní osnova, Masarykova univerzita, MOOC, Internet, Moderní technologie, Kurzy Keywords, Learning materials, Geodesy, Geography, Interactive syllabus, Masaryk University, Modern technology, Courses

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:02, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz