Ing. Barbora Kučerová

Bakalářská práce

Definice vybraných problémových bodů integrovaného taktového jízdního řádu v podmínkách otevřeného dopravního trhu

Definitions of Selected Problems of the Integrated Period Timetable in Terms of an Open Transport Market.
Anotace:
Práce se zabývá návrhem řešení zvoleného problémového bodu integrovaného taktového jízdního řádu. Tímto zvoleným bodem je železniční stanice Ostrava-Svinov. V první části práce je popsána legislativa týkající se železniční dopravy a současný stav železniční sítě České republiky. Dále je definován pojem integrovaný jízdní řád a problémový bod jízdního řádu. V závěru práce je navrženo řešení problémového …více
Abstract:
The bachelor work deals with problem solving selected item period integrated timetable. This selcted issue is the railway station Ostrava-Svinov. The first part describes the legislation relating to rail transport and the current state of the railway network of the Czech Republic. Furthermore, the terms as an integrated timetable and sticking point schedule are defined. In the end are defined two possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Barbora. Definice vybraných problémových bodů integrovaného taktového jízdního řádu v podmínkách otevřeného dopravního trhu. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů