Bc. Natálie Tomanová

Diplomová práce

Diskrece vs. pravidla monetární politiky v DSGE modelu

Discretion vs. rules of monetary policy in the DSGE model
Anotace:
Cílem práce je srovnání diskrečního chování a pravidel monetární politiky s využitím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy. Za tímto účelem je vybrán vhodný DSGE model a získány čtvrtletní časové řady vybraných makroekonomických ukazatelů. V teoretické části práce je přiblíženo diskreční chování a různé alternativy monetárních pravidel. Dále jsou popsány metody modelování využité v …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare discretionary behavior and rules of monetary policy using a dynamic stochastic general equilibrium model. For this purpose, a suitable DSGE model is chosen and quarterly time series of selected macroeconomic indicators are obtained. The theoretical part of the thesis describes discretionary behavior and various alternatives of monetary policy rules. Furthermore, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta