Bc. Tomáš Varga

Diplomová práce

The Demythification of Martin Luther King, Jr.

The Demythification of Martin Luther King, Jr.
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je poukázat na dramatizovaná díla, která zobrazují Martina Luthera Kinga Juniora v neidealizované podobě. Nejprve práce shrne „Civil Rights Movement“ a ukáže tak jeho roli v amerických dějinách. Následně jsou prezentována díla inspirovaná událostmi padesátých a šedesátých let minulého století, přičemž je zdůrazněn fakt, že King figuruje jen v šesti dílech. Tato díla …více
Abstract:
The thesis’s main focus is to draw attention to the fictionalised accounts which depict Martin Luther King Jr. in a demythified way. First, I summarise the Civil Rights Movement, in order to demonstrate its importance in the U.S. history. Subsequently, the second chapter, “Civil Rights Movement in American Cinema,” outlines accounts which are inspired by the events of the 1950s and 1960s. As the chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta