Ing. Matej Uhler

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo ako moderný platobný nástroj

Electronic Banking as a Modern Payment Instrument
Abstract:
We make money but from time to time we stop and count how much effort it takes to get it. No one got it without giving something in return. „Wise man gives his own work and abilities, fool gives his life.“ The bachelor thesis assesses electronic banking as a modern payment tool by the development of financial and emotional intelligence in our limited financial literacy. The thesis is divided to two …více
Abstract:
Zarábame peniaze, ale raz za čas sa zastavíme a spočítame si, koľko námahy nás stojí získať ich. Nikto ich nedostal bez toho, aby dal niečo na oplátku. „Múdry človek dáva svoju prácu a schopnosti, hlupák dáva svoj život.“ Bakalárska práca hodnotí elektronické bankovníctvo ako moderný platobný nástroj pri rozvíjaní finančnej a emocionálnej inteligencie v našej obmedzenej finančnej gramotnosti. Práca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management