Ing. Daniel Hindls

Diplomová práce

Podoby penzijního systému a jejich mezinárodní srovnání

Forms of pension system and international comparison
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Podoby penzijních systémů a jejich mezinárodní srovnání“ je analýza vybraných důchodových systémů s ohledem na problematické okruhy důchodového systému České republiky. První část je zaměřena na pilířovité uspořádání penzijních systémů. Druhá část se věnuje podobě českého důchodového systému, jeho současnému stavu, a návrhu důchodové reformy. Třetí část rozebírá slovenskou …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Forms of pension system and international comparison” is to analyze the selected pension systems with the reference to the problematical tasks of the pension system in the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the pillar system of pension systems. The second part is devoted to Czech pension system, its current situation and proposal of the new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní