Linda Nítková

Bakalářská práce

Pachatel a oběť z hlediska kriminalistické charakteristiky trestného činu

Criminological Characteristics of an Offense: a Perpetrator and a Victim
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem pachatel a oběť z hlediska kriminalistické charakteristiky trestného činu. Je potřeba blíže specifikovat roli oběti v procesu spáchání trestného činu. Jeho psychický stav, pocity, nálady, a především újmu na jejich právech. Cílem bakalářské práce je přehledně popsat a charakterizovat informace, které se týkají pachatele a oběti z hlediska kriminalistického vztahu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subject of the offender and the victim in terms of criminalistic characteristics of the crime. It is necessary to closer specify the role of the victim in the process of committing a crime. The mental state, feelings, moods and, aboveall, his rights. The aim of this bachelor thesis is to describe and characterize information concerning perpetrator and victim in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jaroslav Panuška
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní