Michal Novák

Bakalářská práce

Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí

Public Transport in Dresden and Its Agglomeration
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat veřejnou osobní dopravu v Drážďanech a blízkém okolí. V teoretické části je hlavní pozornost věnována vymezení základních pojmů v oblasti dopravy, způsobům dělení dopravy, charakteristice dopravních oborů a integrovaného dopravního systému. V praktické části jsou tyto poznatky využity na konkrétním příkladu, německém městě Drážďany. Po charakteristice města …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse public transport in Dresden and its agglomeration. Attention is paid to defining basic terms of public transport in the theoretical part, as well as classification of transport, characterizing modes of transport and integrated transport system. These findings are applied to a specific city, Dresden, in the practical part. After introducing the city from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78008