Ing. Pavel Holik

Diplomová práce

Reálné opce

Real options
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozbor řízení podnikové investiční činnosti a investičních projektů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu, popis a porovnání jednotlivých metod hodnocení podnikové investiční činnosti s doporučeními, pro které reálné situace jsou jednotlivé metody vhodné. V práci autor rozebírá možnosti užití moderní metody řízení investiční činnosti – reálných opcí. Praktická …více
Abstract:
Subject of the thesis is an analysis of corporate investment management and the evaluation of the investment projects. The theoretical part of the thesis is aimed on analysis, description and comparison of various investment evaluation methods with the assessment about which activities can be recommended to use for which real situations. In work author discusses the use of real options. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management