Bc. Josef Paroulek

Diplomová práce

Marketingový komunikační mix společnosti T-Mobile

Marketing Communication Mix of T-Mobile
Anotace:
Tato práce je věnována marketingovému komunikačnímu mixu společnosti T-Mobile Czech Republic a deskriptivní analýze její vánoční reklamní kampaně „Skokani,“ uveřejněné v zimě 2012. Celá práce je zaměřená na integraci marketingového komunikačního mixu, jehož jednotlivé složky jsou rozepsané v teoretické části práce. Závěrem práce je vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně „Skokani“ z pohledu dopadu …více
Abstract:
This Diploma Thesis is devoted to marketing communication mix of the company T-Mobile Czech Republic and its descriptive analyze of Christmas campaign “Skokani” published in winter 2012. The entire thesis is focused on integration of marketing communication mix, which separate parts are described in theoretical part of the thesis. The conclusion of the diploma thesis is evaluation “Skokani” advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní