Ing. Martin Kučírek

Bachelor's thesis

Význam epiteliálně-mezenchymální tranzice v kancerogenezi

The role of epithelial-mesenchymal transition in cancerogenesis
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o epiteliálně-mezenchymální tranzici (EMT), která hraje velmi důležitou roli v embryonálním vývoji a procesu kancerogeneze. U epiteliálních typů nádorů dochází k přeměně epiteliálních buněk na buňky mezenchymální. Ty mohou projít skrze bazální membránu a invadovat do krevního řečiště. Transformované nádorové buňky touto cestou migrují do vzdálených tkání pacienta. Práce shrnuje …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with epithelial-mesenchymal transition (EMT), which plays an important role in embryonic development and cancerogenesis. Epithelial carcinoma cells transform to mesenchymal cells. Transformed cells can go through basal lamina and invade into the blood vessels. That enables cancer cells to migrate to distant tissues of patients. The thesis summarizes characteristics of EMT …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta