Bc. Radim Kindl

Diplomová práce

Umělá inteligence a její aplikace v počítačových hrách

Artifical inteligence and its application in computer games
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem vývoje počítačévé hry pro iPhone a zaměřuje se na problematiku implementace herního enginu a umělé inteligence. Práce je rozdělena do dvou logických celků. V první části jsou probrány nezbytné teoretické základy pro práci s Xcode, Cocoa Touch SDK, cocos2D. Dále jsou v první části popsány vybrané kapitoly z teorie rozhodování použité v programu a jejich algoritmizace v jazyce …více
Abstract:
This publication is concerned with game development for iPhone and its aim is to solve questions about implemetation of game engine and game artificial inteligence. This publication is divided in two logical parts. First part part is concerned with principals of work with Xcode, Cocoa Touch SDK, cocos2D. Further more first part describes selected chaps from decision theory used in program and its algorthm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní