Bc. Jana Kulichová

Diplomová práce

Emoční inteligence - rozvoj emočně - sociálních dovedností u dětí

The emotional intelligence - the development of emotional - social skills of children
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji tématu Emoční inteligence a možnostem rozvoje emočně sociálních dovedností u dětí. Teoretická část je složena ze dvou částí. První část je věnována pojmu emoční inteligence. Nejprve je zde uveden krátký přehled vývoje jednotlivých přístupů k pojmu inteligence a nástin počátků a východisek emoční inteligence. Dále je zde popsáno současné pojetí emoční inteligence, její …více
Abstract:
My diploma is concentrated on a subject matter of the emotional intelligence and the development possibility of children´s emotional and social skills. Theoretical part is written to two parts.The first presents an emotive intelligence conception. First of all there is a short survey of the single accesses to the emotive intelligence idea and and the outline of emotive intelligence statrs and conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta