Bc. Alice Krejsová

Bachelor's thesis

Mediální obraz holokaustu jako kolektivního traumatu: diskurzivní analýza vybraných příběhů přeživších z koncentračního tábora Osvětim

Media Image of the Holocaust as a Collective Trauma: A Discourse Analysis of Selected Stories of the Survivors of the Auschwitz Concentration Camp
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem mediální reprezentace jedné z největších tragédií v dějinách lidstva - holokaustu: způsobem její diskursivní konstrukce do podoby kolektivního traumatu. Teoretický kontext práce tvoří perspektiva sociologického konstruktivismu sociologů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna na koncepty kolektivní trauma, kolektivní identita a kolektivní paměť a jejich vzájemné propojení …more
Abstract:
The bachelor´s thesis is concerned with a media representation of one of the greatest tragedies in human history – the Holocaust: the way of its discursive construction into a collective trauma. The theoretical background of the thesis consist of a perspective of the sociological constructivism of sociologists Peter L. Berger and Thomas Luckmann on the concepts called collective trauma, collective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií