Bc. Alice Krejsová

Bakalářská práce

Mediální obraz holokaustu jako kolektivního traumatu: diskurzivní analýza vybraných příběhů přeživších z koncentračního tábora Osvětim

Media Image of the Holocaust as a Collective Trauma: A Discourse Analysis of Selected Stories of the Survivors of the Auschwitz Concentration Camp
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem mediální reprezentace jedné z největších tragédií v dějinách lidstva - holokaustu: způsobem její diskursivní konstrukce do podoby kolektivního traumatu. Teoretický kontext práce tvoří perspektiva sociologického konstruktivismu sociologů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna na koncepty kolektivní trauma, kolektivní identita a kolektivní paměť a jejich vzájemné propojení …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is concerned with a media representation of one of the greatest tragedies in human history – the Holocaust: the way of its discursive construction into a collective trauma. The theoretical background of the thesis consist of a perspective of the sociological constructivism of sociologists Peter L. Berger and Thomas Luckmann on the concepts called collective trauma, collective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií