Bc. Jiří Ponížil

Diplomová práce

Regionální dispečerská pracoviště na Moravě

Regional dispatcher workplaces in Moravia
Anotace:
V diplomové práci jsou popsány formy dálkového řízení na síti SŽDC. Na základě současného stavu dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení je navržena nová koncepce dálkového řízení železniční dopravy na nekoridorových tratích a navržena koncepce dálkového řízení z regionálních dispečerských pracovišť. Dále je charakterizováno jedno regionální dispečerské pracoviště včetně výhod a nevýhod této koncepce …více
Abstract:
The actual approaches to remote control of interlocking systems on the railnet of SŽDC are described in this thesis. The thesis is focused on regional dispatcher workplaces. Proposed conception of remote control of interlocking systems in regions introduced in the thesis is based on current state of knowledge. The characteristics of one regional dispatrcher working place and the sumarization of advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ponížil, Jiří. Regionální dispečerská pracoviště na Moravě. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera