Theses 

Prezentace firmy UNEX, a. s., se zaměřením na překlad základních prostředků komunikace ve sféře podnikání (překlad firemní terminologie, překlad smluv, technický překlad atd.) – Bc. Lucie HORVÁTHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie HORVÁTHOVÁ

Master's thesis

Prezentace firmy UNEX, a. s., se zaměřením na překlad základních prostředků komunikace ve sféře podnikání (překlad firemní terminologie, překlad smluv, technický překlad atd.)

Company profile UNEX, a.s., focused on the translation of basic means of communication in the business (translation of company terminology, translation of contracts, translation of technical standards etc.)

Anotácia: Společnost UNEX, a. s., na kterou zaměřena moje diplomová práce, je strojírensko-metalurgický komplex, který navazuje na nejlepší tradice českého strojírenství. Svým širokým a pestrým výrobním portfoliem zaujímá významné postavení v oboru těžkého strojírenství a metalurgie. Práce kromě společnosti popisuje historii, organizační strukturu a mikroprostředí společnosti. Dále je práce zaměřena na překlad a překládání, metody překladu, ekvivalenci překladu a také na specifiku a charakteristiku odborného stylu. Provázanost translatologie a společnosti UNEX, a. s., je především z důvodu překladu pěti různých materiálů, které nám byly poskytnuty společností UNEX, a. s. Výsledkem našeho překladu je následné využití všech přeložených materiálů v rámci obchodních jednání se zahraničními zákazníky, a také nově vytvořený praktický terminologický slovník.

Abstract: UNEX company, a.s., which my thesis is focused on, is an engineering-metallurgical complex which follows the best traditions of the Czech engineering. It´s wide and diverse production portfolio holds a significant position in the field of heavy engineering and metallurgy. The thesis describes the history, organizational structure and company microenvironment. The thesis is also focused on translation, methods of translation, translation equivalence as well as the specifics and characteristics of professional style. Cohesion of translation and UNEX company a. s. is mainly due to the translation of five different materials that were provided by UNEX company a. s. The result of this translation is the subsequent use of all translated materials in trade negotiations with foreign customers and also, newly created practical terminological dictionary.

Kľúčové slová: Strojírenství, metalurgie, společnost UNEX, a. s., prezentace, odlitky, výkovky, dodavatelé, zákazníci, výrobní závod, kolesová rypadla, ocel, litina, svařované konstrukce, kvalita výroby, manipulační technika, výrobní portfolio, překlad, překladové transformace, metody překladu, překlad termínů, výchozí text, cílový text, ekvivalence překladu, jednotka překladu, odborný styl.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
  • Zverejniť od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Milena Machalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=194424 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HORVÁTHOVÁ, Lucie. Prezentace firmy UNEX, a. s., se zaměřením na překlad základních prostředků komunikace ve sféře podnikání (překlad firemní terminologie, překlad smluv, technický překlad atd.). Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 6. 2019 17:29, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz