Bc. Lucie HORVÁTHOVÁ

Diplomová práce

Prezentace firmy UNEX, a. s., se zaměřením na překlad základních prostředků komunikace ve sféře podnikání (překlad firemní terminologie, překlad smluv, technický překlad atd.)

Company profile UNEX, a.s., focused on the translation of basic means of communication in the business (translation of company terminology, translation of contracts, translation of technical standards etc.)
Anotace:
Společnost UNEX, a. s., na kterou zaměřena moje diplomová práce, je strojírensko-metalurgický komplex, který navazuje na nejlepší tradice českého strojírenství. Svým širokým a pestrým výrobním portfoliem zaujímá významné postavení v oboru těžkého strojírenství a metalurgie. Práce kromě společnosti popisuje historii, organizační strukturu a mikroprostředí společnosti. Dále je práce zaměřena na překlad …více
Abstract:
UNEX company, a.s., which my thesis is focused on, is an engineering-metallurgical complex which follows the best traditions of the Czech engineering. It´s wide and diverse production portfolio holds a significant position in the field of heavy engineering and metallurgy. The thesis describes the history, organizational structure and company microenvironment. The thesis is also focused on translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Milena Machalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORVÁTHOVÁ, Lucie. Prezentace firmy UNEX, a. s., se zaměřením na překlad základních prostředků komunikace ve sféře podnikání (překlad firemní terminologie, překlad smluv, technický překlad atd.). Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z06fjq z06fjq/2
13. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 4. 2016
Marklová, E.
14. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.