Michaela DUBŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Pravicový extremismus v ČR

Right-wing Extremism in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem pravicového extremismu v ČR. Nastiňuje historický vývoj od roku 1918 do současnosti. Dále se konkrétně zaměřuje na současnou situaci a zvláště pak na téma rozpuštění Dělnické strany. Zabývá se rozsudkem soudu, příbuznými organizacemi a nástupnickou stranou. Závěr je věnován otázce demokratičnosti.
Abstract:
The thesis deals with the issues of right-wing extremism in the Czech Republic. It outlines its history from 1918 until the present day. It also focuses on contemporary situation and especially on the dissolution of Dělnická strana (the Workers Party). It concerns the court's verdict, related organizations and the succession party. The final part of the thesis deals with the issues of the democratic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBŠÍKOVÁ, Michaela. Pravicový extremismus v ČR. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta