Mgr. Tomáš BENEŠ

Rigorózní práce

Efektivita sociálních programů sekundární prevence z hlediska eliminace sociálně patologických jevů

The efficiency of secondary prevention social programmes in terms of socially pathological phenomena elimination
Anotace:
Sociálně patologické jevy patří mezi soudobé problémy společnosti. Cílem sociálních programů coby aktivních nástrojů při práci s dětmi je zmírnění či eliminace nepřijatelného chování s cílem nastartování pozitivních změn v chování a jednání. Předkládaná rigorózní práce se zabývá zprvu konceptem rizikového chování a rovněž jeho prevencí se zaměřením na sekundární typ, včetně sociálních programů ve Středisku …více
Abstract:
Social pathological phenomena belong among the contemporary social problems. The purpose of social programmes as active instruments at work with children is to reduce or eliminate the unacceptable behaviour with the point to start the positive changes in behaviour and manners. The presented thesis deals first of all with the concept of the risky behaviour together with its prevention oriented to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Tomáš. Efektivita sociálních programů sekundární prevence z hlediska eliminace sociálně patologických jevů. Ostrava, 2013. rigorózní práce (PhDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta