Barbora Babíková

Bachelor's thesis

Učitel v kresbě dětí

The Teacher in Children´s Drawings
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá popisem učitele dětmi předškolního věku. Práce má teoreticko výzkumný charakter. Cílem práce je zjistit, jak děti popisují svého učitele v MŠ. Teoretická část sumarizuje vývoj dětské kresby, nastiňuje interpretaci dětské kresby a vztah dítěte k učiteli MŠ. Empirická část popisuje, jak předškolní děti vnímají a popisují svého učitele. Vychází z dětských kreseb a následného …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the description of the teacher by children of preschool age. The work is of a theoretical research nature. The aim of this work is to find out how children describe their teacher in kindergarten. The theoretical part summarizes the development of children's drawings, outlines the interpretation of children's drawings and child-teacher of the kindergarten relationship. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Babíková, Barbora. Učitel v kresbě dětí. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe