Veronika VARGOVÁ

Bachelor's thesis

Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví

The Government of Rudolf III. (I.) Habsburg in countries of Babenberg heritage
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá životem a vládou Rudolfa III. Habsburského v rakouském a štýrském vévodství, jeho vztahem k otci, římskoněmeckému králi Albrechtovi I. a dalším členům rodiny. Určujícím faktorem jeho domácí politiky je i postavení ke šlechtě a městům. V otázce zahraniční politiky sleduje stanovisko k Českému království a Uherskému království. Práce zobrazuje vévodovu osobnost v německy …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on life and rule of Rudolf III. in babenberg countries, his relationship with his father - king of the Romans Albert I., and with other members of the family. One of the main determinative factor of his domestic policy was his attitude towards the aristocracy and towns. What is concerning the foreign policy this thesis focuses on his attitude towards the Czech Kingdom and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015
Accessible from:: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VARGOVÁ, Veronika. Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta