Simona STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Virtual leadership of people and teams in the 21.century -modern technologies and cooperation methods

Virtual leadership of people and teams in the 21.century -modern technologies and cooperation methods
Abstract:
This thesis aims to analyse some of the elements that characterize virtual leadership, teams, cooperation, and technology, as they play an increasing role in today's business world. Further, the thesis focuses on present challenges regarding virtual leadership and factors that contribute to the virtual team effectiveness. Eventually, there is a comparison of pros and cons associated with E-leadership …více
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat prvky charakteristické pro virtuální vedení lidí, týmy, spolupráci a technologii, neboť v dnešní době hrají významnou roli ve světe obchodu. Dále je práce zaměřena na přítomné výzvy spojené s virtuálním vedením a faktory, které přispívají k efektivitě virtuálních týmů. V závěru práce je porovnání výhod a nevýhod týkajících se virtuálního managementu. Práce je rozdělena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Bc. Jana Havlíčková, M.B.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Simona. Virtual leadership of people and teams in the 21.century -modern technologies and cooperation methods. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/