Olga Barteková

Bachelor's thesis

Domácí násilí - subjekty pomáhající obětem násilí

Domestic violence - institutions helping the victims of violence
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá systémem pomoci obětem domácího násilí. Je zaměřena na interdisciplinární spolupráci subjektů participujících na řešení domácího násilí v kraji Vysočina. Cílem bakalářské práce je zhodnocení funkčnosti interdisciplinárních týmů v kraji Vysočina z pohledu jejich členů a zaznamenání jejich případných návrhů na zefektivnění dosavadní spolupráce. Teoretická část se v první kapitole …more
Abstract:
This thesis deals with the system of help to the victims of domestic violence. It focuses on the interdisciplinary cooperation of institutions participating in solving the problems of domestic violence in the Vysočina region. The aim of the thesis is to evaluate the functionality of interdisciplinary teams in the Vysočina region from the perspective of their members and record possible suggestions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2010
  • Supervisor: Daniela Květenská, Jana Volná
  • Reader: Daniela Květenská, Lucie Smutková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv