Bc. Václav Mareček

Bakalářská práce

Informační systém základní školy

Information system for primary schools
Anotace:
V aplikační části se věnuji návrhu a implementaci vlastního informačního systému se zaměřením na komunikaci s rodiči žáků, v teoretické části se zabývám problematikou ochrany osobních údajů v informačních systémech.
Abstract:
The application part is devoted to design and implement their IT systems with a focus on communication with parents. The theoretical part deals with the issue of privacy in information systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mareček, Václav. Informační systém základní školy. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie