Zuzana CWIKOVÁ

Bakalářská práce

William Blake´s Marriage of Heaven and Hell

William Blake´s Marriage of Heaven and Hell
Abstract:
This bachelor thesis deals with an early work of William Blake, The Marriage of Heaven and Hell. The first part of the thesis summarizes the Blake?s main influences, which were essential for creating this work of art. It deals with religious, political, literary and philosophical influences. The second part of the thesis focuses on the proper work. It states the main principles of the work and gives …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ranným dílem Williama Blakea s názvem Snoubení nebe a pekla. První část práce shrnuje hlavní Blakeovy vlivy, které byly zásadní při vytváření tohoto díla. To zahrnuje vlivy náboženské, politické, literární a filosofické. Druhá část práce je zaměřena na konkrétní dílo. Uvádí základní poznatky o díle a umožňuje do něj hlouběji nahlédnout. Poté text rozděluje na několik …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CWIKOVÁ, Zuzana. William Blake´s Marriage of Heaven and Hell. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Český jazyk a literatura