Bc. Radek Lukáš

Diplomová práce

Specifikace molekulárních motivů pomocí přirozeného jazyka

Specification of Molecular Motifs Using Natural Language
Anotace:
Jazyk MotiveQuery je nový nástroj pro popis a analýzu proteinových motivů vyvíjený na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity ve spolupráci s institucemi National Centre for Biomolecular Research (NCBR) a Central European Institute of Technology (CEITEC). Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje, který umožní překlad popisu molekulárních motivů z přirozeného jazyka do výrazů jazyka MotiveQuery …více
Abstract:
MotiveQuery language is a new tool for describing and analyzing the protein motifs which is developing on The Faculty of Informatics at Masaryk University in cooperation with National Centre for Biomolecular Research institution (NCBR) and Central European Institute of Technology institution (CEITEC). The purpose of this work is to create tool that allow translation of the description of molecular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy