Zuzana Šuterová

Bachelor's thesis

Mapa péče o resuscitovaného novorozence s těžkou asfyxií

A map of resuscitated newborn´s treatment with serious asphyxia
Abstract:
Bakalářská práce na téma Mapa péče o resuscitovaného novorozence s těžkou asfyxií je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce pojednává o problematice perinatální asfyxie, resuscitaci novorozence, poresuscitační péči a stručně charakterizuje mapy péče ve zdravotnictví. V praktické části jsou zpracovány tři kazuistiky s ošetřovatelskými diagnózami, prostřednictvím …more
Abstract:
Bachelor thesis on topic A map of resuscitated newborn´s treatment with serious asphyxia is devided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with perinatal asphyxia, neonatal resustitation, post-resustitation care and briefly characterizes the plans of health care. The practical part presents three case reports with nurse diagnoses, through which is proposed health care for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Helena Petržílková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šuterová, Zuzana. Mapa péče o resuscitovaného novorozence s těžkou asfyxií. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.