Bc. Karolína Řeháková

Master's thesis

Stanovení hodnoty firmy

Economic value setting of a company
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zpracování metodologie stanovení hodnoty podniku a praktické uplatnění na konkrétním případu malé obchodní firmy. Ke stanovení hodnoty podniku je nutná strategická a finanční analýza k posouzení finanční stability a výkonnosti. Finální ocenění firmy bude provedeno metodou účetní hodnoty, výnosovou metodou kapitalizace zisku a výnosovou metodou diskontního modelu FCFE. …more
Abstract:
The aim of this thesis is the methodology economic value setting of a company and application on the specific case of a small business company. To determine the value of company is necessary strategic and financial analysis to assess the financial stability performance. The final valuation of the company will be evaluated by book value, capitalization of income method earnings discount model FCFE. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: MBA Jaromír Stemberg
  • Reader: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance