Bc. Karolína Řeháková

Master's thesis

Stanovení hodnoty firmy

Economic value setting of a company
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je zpracování metodologie stanovení hodnoty podniku a praktické uplatnění na konkrétním případu malé obchodní firmy. Ke stanovení hodnoty podniku je nutná strategická a finanční analýza k posouzení finanční stability a výkonnosti. Finální ocenění firmy bude provedeno metodou účetní hodnoty, výnosovou metodou kapitalizace zisku a výnosovou metodou diskontního modelu FCFE. …viac
Abstract:
The aim of this thesis is the methodology economic value setting of a company and application on the specific case of a small business company. To determine the value of company is necessary strategic and financial analysis to assess the financial stability performance. The final valuation of the company will be evaluated by book value, capitalization of income method earnings discount model FCFE. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance