Bc. Eliška KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Mobilní telefon jako "společník" středoškoláka na domově mládeže

Cell Phone as a Companion for Boarding School Students
Anotace:
Práce se zabývá významem mobilních telefonů pro studenty středních škol, kteří žijí na domově mládeže. První část práce se věnuje základním pojmům, které se pojí k danému tématu, tj. domovy mládeže, období dospívání, zejm. v oblasti emočního vývoje a socializace. Dále je pozornost věnována mobilním telefonům a výzkumům, které byly v této oblasti realizovány. Práce představuje také výsledky vlastního …více
Abstract:
The thesis deals with the importance of cell phones for boarding school students. The first part of the thesis deals with the basic concepts, i.e. boarding houses, adolescence, especially in the field of emotional development and socialization. Also, attention is focused on cell phones and researches that have been conducted in this area. The thesis also presents the results of a qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Eliška. Mobilní telefon jako "společník" středoškoláka na domově mládeže. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z0whz1 z0whz1/2
29. 4. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2020
Bulanova, L.
30. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.