Bc. Karolína Nováková

Diplomová práce

Čokolády se zvýšeným obsahem zdraví prospěšných látek.

Chocolates with an increased content of health beneficial substances
Anotace:
Diplomová práce na téma Čokolády se zvýšeným obsahem zdraví prospěšných látek byla vypracována v letech 2018 až 2020 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Práce se skládá z literární části, kde jsou popsané legislativní nároky na čokoládu a čokoládové produkty, historie čokolády, popis výroby čokolády a popis některých zdraví prospěšných …více
Abstract:
The diploma thesis on the subject of Chocolates with an increased content of health beneficial substances was elaborated in the years 2018 to 2020 at the Institute of Postharvest Technology of Horticultural Products at the Faculty of Horticulture at the Mendel University in Brno. The work consists of a literary part, which includes the legislative requirements for chocolate and chocolates products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
  • Oponent: Miloš Jurica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií / Jakost rostlinných potravinových zdrojů