Pavel GAJDUŠEK

Bakalářská práce

Světská sakrální místa aneb duchovní rozměr krajiny v zemi ateistů

Secular Sacred Places: The Religious Dimension of Landscape in a Country of Atheists
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá světskými sakrálními místy v krajině a jejich duchovním rozměrem. Vychází z díla světoznámého religionisty Mircea Eliadeho. Ten napsal knihu Posvátné a profánní, ve které tvrdí, že i ateista vnímá posvátno v prostoru a čase. Dále tvrdí, že skutečný ateista téměř neexistuje a že nějaké posvátno cítí každý člověk. Pro vyjevení se posvátna užívá termínu hierofanie. Dnešní česká …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with secular sacred places and the religious dimension of landscape. Famous scientist of a religion history Mirea Eliade wrote the book Sacred and the profane. He claims, atheists feel sacred space in the place too. Eliade claims atheists in real life practicly don´t exist.. Everyone feels some kind of sacred space. Eliade often use the term hierophany. Hierophany meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDUŠEK, Pavel. Světská sakrální místa aneb duchovní rozměr krajiny v zemi ateistů. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma