Pavel GAJDUŠEK

Bachelor's thesis

Světská sakrální místa aneb duchovní rozměr krajiny v zemi ateistů

Secular Sacred Places: The Religious Dimension of Landscape in a Country of Atheists
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá světskými sakrálními místy v krajině a jejich duchovním rozměrem. Vychází z díla světoznámého religionisty Mircea Eliadeho. Ten napsal knihu Posvátné a profánní, ve které tvrdí, že i ateista vnímá posvátno v prostoru a čase. Dále tvrdí, že skutečný ateista téměř neexistuje a že nějaké posvátno cítí každý člověk. Pro vyjevení se posvátna užívá termínu hierofanie. Dnešní česká …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with secular sacred places and the religious dimension of landscape. Famous scientist of a religion history Mirea Eliade wrote the book Sacred and the profane. He claims, atheists feel sacred space in the place too. Eliade claims atheists in real life practicly don´t exist.. Everyone feels some kind of sacred space. Eliade often use the term hierophany. Hierophany meaning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2013
Accessible from:: 21. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GAJDUŠEK, Pavel. Světská sakrální místa aneb duchovní rozměr krajiny v zemi ateistů. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Political and Cultural Geography

Theses on a related topic