Mgr. Radana Večeřová

Diplomová práce

Vliv osobnostních vlastností na předstartovní stavy u tanečníků akrobatického rokenrolu

The Influence of Personality Traits on Pre-competition States at Dancers of Acrobatic Rock and Roll
Anotace:
Cílem naší práce je zjistit, jestli mají jednotlivé rysy osobnosti definované podle modelu Big Five vliv na vznik anxiety při předstartovních stavech u tanečníků akrobatického rokenrolu. V teoretické části práce se věnujeme nejprve oblasti sportu. Mapujeme jeho vývoj a vztah k jedinci, popisujeme členění jednotlivých sportovních aktivit. Ve druhé kapitole je krátce nastíněna psychologie sportu, její …více
Abstract:
The aim of our work is to find out if particular features defined by the model Big Five influence the formation of pre-competition state anxiety at dancers of acrobatic rock’n’roll. At first, we attend to the area of sport in the theoretical part. We survey its development and its reference to the individual and we describe the classification of individual sports activities. Sports psychology is briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta