JUDr. Veronika Židlíková

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám psychologickým a právními aspekty sexuálních deliktů. Svou diplomovou práci jsem rozdělila na čtyři části. Na psychologickou, právní, praktickou část a v poslední části chci obsáhnout můj vlastní pohled na současnou právní úpravu a na budoucnost. První část mé diplomové práce obsahuje psychologický aspekt sexuální delikvence, kdy se zaměřím na vývoj sexuality, na to …více
Abstract:
In my diploma I deal with psychological and juridical aspects of sexual delicts. I divided my diploma in four parts: the psychological part, legal part, practical part and there is last part, where I would like to explain my own opinion on contemporary legal situation and on the possible future. The first part of my diploma contains psychological aspect of sexual delinquency, where I focus on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta