Anna PĚTVALDSKÁ

Bachelor's thesis

Genderové role muže - role manžela, otce a živitele

Man gender's roles - role of husband, father and breadwinner
Anotácia:
Tématem práce je problematika genderu a především tři vybrané mužské genderové role -role manžela, otce a živitele ? jejich geneze a současnost. První část práce je věnovaná termínu gender, jeho vymezení a pojmům, které se s tímto termínem pojí. V další části je stručně představeno, jakým způsobem byly pojímány mužské (a ženské) role a jak se postupně vlivem společenských změn přetvářely až do dnešního …viac
Abstract:
Topic of this thesis is a gender issue, in particular three male gender?s roles ? a husband, a father and a breadwinner role ? their genesis and present. The first part is focused on a definition of the gender itself, and also terms, related to it. Next part introduces ways of male and female roles understanding and their evolution resulted from social changes till nowadays. The last main part of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Zverejniť od: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Petr Saforek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚTVALDSKÁ, Anna. Genderové role muže - role manžela, otce a živitele. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Counselling in Social Work