Bc. Ondřej Maršík, DiS.

Diplomová práce

Hospodářský cyklus a možnosti jeho ovlivnění

Business Cycle and the Possibility of Influencing the Course
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat vliv nástrojů, používaných k ovlivnění průběhu hospodářského cyklu. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou systematicky rozvrženy podle poznávání vlivů, příčin a analýz. Každá kapitola má svůj dílčí závěr, ve kterém je kapitola shrnuta a analyzována. Hospodářské cykly jsou jevem, který se nachází v každé ekonomice, proto analýza těchto cyklů a …více
Abstract:
The thesis aims to analyse impact of the tools used to influence the course of a economic cycle. The thesis is divided into six chapters systematically laid out by exploring the effects, causes and analyses. Each chapter contains a partial conclusion where the chapter is summarized and analysed. Economic cycles are a phenomenon being found in every economy, therefore analysis of these cycles and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS