Jitka Talácková

Master's thesis

Uvedení nové neziskové organizace na trh

Launch of a New Nonprofit Organization
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat trh mateřských škol v Kladně a zjistit, zda se na něm nachází místo pro novou mateřskou školu podle principů lesních mateřských škol. Teoretická část práce se zaměřuje na marketing neziskových organizací a jeho specifika. Dále se zabývá myšlenkou lesních mateřských škol, popisuje její historii, současnou situaci v ČR a podmínky pro založení tohoto alternativní …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze Kladno kindergarten market in order to find out whether there is room for a new kindergarten operating according to forest kindergarten principles. The theoretical part of the thesis focuses on the nonprofit organizations marketing in general and its specifics. The thesis further deals with the idea of the forest kindergarten itself, describes its history and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 10. 2013
  • Supervisor: Vladimíra Khelerová
  • Reader: Zdeněk Vojtíšek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39171

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Theses on a related topic

All theses