Bc. et Bc. Pavlína Jaroňová

Diplomová práce

Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče

The analysis of the needs of families with children with disabilities connected to early care centre's services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rodin dětí se zdravotním postižením. Účelem tohoto výzkumu bylo nahlédnout do života rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením a zjistit, jaké problémy rodinu provází od narození dítěte po nástup dítěte do předškolního vzdělávání, jaké jsou vnímané potřeby pečujících osob a jak jim sociální služby rané péče pomáhají tyto potřeby saturovat. V teoretické …více
Abstract:
The thesis is focused on families of children with disabilities. The purpose of this research was to look into the lives of families caring for children with disabilities and to identify family problems accompany the birth of a child after the onset of a child in pre-school education, what are the perceived needs of caregivers and how their social services, early intervention helps these needs saturate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce