Lucie Zálišová

Bakalářská práce

Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize

Immigration to the Czech Republic and its socio-economic aspects in context of immigration crisis in Europe
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje Imigraci do ČR a jejím socioekonomickým aspektům v celoevropském kontextu současné imigrační krize. První část je zaměřena na obecné vymezení pojmu migrace a dalších souvisejících pojmů. Další částí je stručný exkurz do migrace v Evropě. Třetí část práce se soustředí na vývoj migrace v České republice se zaměřením na imigraci. Výzkumná část je zaměřena na vztah veřejnosti …více
Abstract:
This Bachelor´s work occupies with the immigration to Czech Republic and their socioeconomical aspects in context of immigration crisis in Europe. The first part is dedicated to the general definition of term migration and other related terms. The next part is a short excursion in Europe. The third part is concentrated on the development of migration in the Czech Republic with a focus on immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zálišová, Lucie. Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize . Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky