Lucie Zálišová

Bachelor's thesis

Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize

Immigration to the Czech Republic and its socio-economic aspects in context of immigration crisis in Europe
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje Imigraci do ČR a jejím socioekonomickým aspektům v celoevropském kontextu současné imigrační krize. První část je zaměřena na obecné vymezení pojmu migrace a dalších souvisejících pojmů. Další částí je stručný exkurz do migrace v Evropě. Třetí část práce se soustředí na vývoj migrace v České republice se zaměřením na imigraci. Výzkumná část je zaměřena na vztah veřejnosti …more
Abstract:
This Bachelor´s work occupies with the immigration to Czech Republic and their socioeconomical aspects in context of immigration crisis in Europe. The first part is dedicated to the general definition of term migration and other related terms. The next part is a short excursion in Europe. The third part is concentrated on the development of migration in the Czech Republic with a focus on immigration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zálišová, Lucie. Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize . Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní