Michaela DOLEČKOVÁ

Bachelor's thesis

Poskytování péče v terminálním stadiu klientům v domově pro seniory

Providing care for terminal stage clients at senior home
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče poskytované seniorům v terminálním stadiu žijících v domovech pro seniory. V teoretické části je popsána problematika gerontologie a geriatrie, poskytování zdravotně sociálních služeb pro seniory a jejich možnosti. Větší část teorie se věnuje charakteristice domovů pro seniory včetně poskytované péče a služeb, které zahrnují, ale také úskalí …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of nursing care provided for seniors in the terminal stage of living in retirement homes. The theoretical part describes the problems of Gerontology and Geriatrics, provides health care services for seniors and their options. The greater part of the theory deals with the characteristics of the homes for elderly, including the provision of care and services but there …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zverejniť od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEČKOVÁ, Michaela. Poskytování péče v terminálním stadiu klientům v domově pro seniory. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses z18vrl z18vrl/2
5. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2015
Bulanova, L.
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.