Theses 

Monetární a kurzovní politika v kontextu zájmových skupin. Analýza postoje a vlivu relevantních aktérů procesu přijetí eura v ČR – Bc. Miroslav Korbička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslav Korbička

Bakalářská práce

Monetární a kurzovní politika v kontextu zájmových skupin. Analýza postoje a vlivu relevantních aktérů procesu přijetí eura v ČR

Monetary and exchange rate policy in interest groups context. Position and influence analysis of relevant players in the euro adoption process in the Czech Republic

Anotace: Monetární a kurzovní politika státu má vliv na široké spektrum státních i nestátních aktérů. Stabilní směnné kurzy s sebou nesou ztrátu monetární autonomie, takže udržování stabilních směnných kurzů podporují jenom aktéři silně zapojení do zahraničního obchodu. Vládní orgány jsou v tomto směru ovlivněné cyklickou potřebou vítězit ve volbách, politické strany se snaží držet preferencí svého elektorátu a na rozhodnutí centrálních bank má vliv snaha o udržování nízké inflace. Tyto a další předpoklady budou ověřovány na případu přijetí eura v ČR.

Abstract: Monetary and exchange rate policy influences a broad – spectrum of state and non-state participants. Exchange rate stability brings a loss of monetary autonomy. That’s why exchange rate stability is pursued just by participants deeply involved in foreign market. Governments are therein influenced by cyclical voting process. Political parties are trying to keep their electorate preferences and central banks are influenced by maintaining low inflation effort. These and others presumptions will be verified by euro adoption process in the Czech Republic.

Klíčová slova: monetární autonomie, monetary autonomy, expanzivní monetární politika, expansive monetary policy, restriktivní monetární politika, restrictive monetary policy, stabilní směnné kurzy, exchange rate stability, plovoucí směnné kurzy, exchange rate volatility, inflace, inflation, nezaměstnanost, unemployment, silná měna, strong currency, slabá měna, weak currency, exportéři, export oriented industries, finanční služby, financial services, prodejci čelící importu, import-competing industry, služby, nontradable-goods industry, importéři, import-oriented industries, odbory, labour unions, neziskový sektor, non-profit-making sector, široká veřejnost, general public, politické strany, political parties, vládní orgány, governments, centrální banky, central banks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz